JUDr. Karína Uhrínová

Vitajte na stránke advokátskej kancelárie

225745143

JUDr. Karína Uhrínová, advokátka

advokátska kancelária

Námestie Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica

 

Disponujem zaručeným elektronickým podpisom.

Vykonávam konverziu  listín.
 

Kontakt

 

Mobil Orange:  +421 918 531 891

e-mail: karina.uhrinova@atlas.sk

            karina.uhrinova@gmail.com